De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

Klik op de link
voor de film van L1.

https://youtu.be/IJwPrsStNXM

 

Foroxity. KBO film.
Iedere derde zondag in de maand

~~~~~~~~~~

De dagtocht naar de Eifel op zaterdag 24 augustus a.s. gaat door.

(lees meer op deze bladzijde)

VOOR MEER extra MEDEDELINGEN (klik hier)

JULI 2019
De volgende circulaire 9 verschijnt :  29/30 augustus

Lidmaatschap KBO en lidmaatschap Seniorenvereniging Beek
De laatste tijd hebben ons diverse vragen bereikt betreffende beide lidmaatschapsvormen welke binnen onze afdeling mogelijk zijn. In onderstaande oplijsting beschrijven wij daarom niet alleen de mogelijkheden en hun consequenties, maar eventueel te nemen stappen
Nogmaals stellen wij dat er geen enkele verplichting tot veranderen is; Alleen wanneer U dit wenst

Kosten vergelijking
Contributie KBO-lid: € 22,00 per kalenderjaar per lid
Contributie Senioren lid: € 15,00 per kalenderjaar per lid
Aangezien al onze lidmaatschappen individueel zijn, is het mogelijk, dat bij partnerschap in welke vorm dan ook beide partners een verschillend lidmaatschap hebben. Er is dus geen enkele verplichting om beiden hetzelfde lidmaatschap te hebben

De verschillen tussen beide lidmaatschapsvormen:
Bovenstaand is al aangegeven dat de contributie bij seniorenlidmaatschap € 7,00 /jaar minder is.
Alle faciliteiten en activiteiten die wij bieden zijn voor beide vormen gelijk, ook qua bijkomende kosten (bijv. lesgelden, cursussen, etc) Hierin maken wij geen enkel verschil
Het verschil wordt veroorzaakt doordat KBOleden het Magazine samen met de Circulaire aan huis bezorgd krijgen en leden van de Seniorenvereniging alleen de circulaire middels e-mail (vooropgesteld dat wij hun e-mail adres ook kennen).
Wanneer op een woonadres verschillende lidmaatschapsvormen zijn, waarvan 1 KBO-lid ,dan zal op dat woonadres zowel Magazine als Circulaire worden bezorgd.
Een ander in onze ogen belangrijk verschil zit in de belastingservice die enkel onze  KBO-leden genieten. Volgens de door de KBO gestelde norm is deze service alleen mogelijk wanneer beide partners KBO-lid zijn.
Personen, die deelnemen aan de wekelijkse en maandelijkse activiteiten worden in de toekomst geacht ld te worden van minimaal de seniorenvereniging.

De geboden mogelijkheden

 1. U bent KBO-lid en wilt dit ook blijven; U hoeft dan niets te doen.
 2. U bent lid seniorenvereniging /deelnemer en wilt dit ook blijven, ook dan hoeft U niets te doen
 3. U bent nog geen lid, en wilt instappen als lid seniorenvereniging; U kunt dan gewoon gebruik maken van ons standaard inschrijf formulier; wel duidelijk aangeven: lidmaatschap senioren vereniging; Inschrijving is gedurende het gehele jaar mogelijk.
 4. U bent nog geen lid, en wilt instappen als KBO-lid; U kunt dan gewoon gebruik maken van ons standaard inschrijf formulier; wel duidelijk aangeven: lidmaatschap KBO-st Jozef; Inschrijving is gedurende het gehele jaar mogelijk.
 5. U bent KBO lid en wenst over te stappen naar Seniorenvereniging of omgekeerd. Omdat U inmiddels de volledige contributie 2019 als KBO-lid heeft betaald en wij de afdracht naar Roermond al hebben gerealiseerd, is overstap alleen mogelijk per datum 01-01-2020, Om in oktober 2019 de acceptgiro’s met de juiste bedragen 2020 te kunnen versturen, moeten wij nu al onze voorbereidingen treffen en hadden dit daarom graag zo spoedig mogelijk geweten wanneer U hiervan gebruik wenst te maken. In dit laatste geval vragen wij U om deze wens zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie echter dienen wij altijd de overstapdatum 01-01-2020 te respecteren.

        6  Personen, die nu nog geen lid zijn en wel deelnemen aan de wekelijkse en maandelijkse activiteiten worden in de toekomst geacht ld te worden van minimaal de seniorenvereniging.

-------------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier:

naam
adres
lid van de KBO ja/nee

wenst over te stappen naar de seniorenvereniging Beek per 1 januari 2020

(Deponeren in postbus KBO Stegen 25, of bellen 0464264213 of email ledenkbobeek@gmail.com).

Eucharistieviering zondag 14 JULI 10.00 uur
De maandelijkse eucharistievieringen vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek, deze keer op zondag 14 juli aanstaande om 10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij de leden welke ons in de periode tm mei 2019 ontvielen, te weten:
Mevr. J.M.S. Retera,    Julianalaan 2,    6191AM Beek,    69 jr.
Mevr. G.E. Peters - Smeets,    Bourgognestraat 29,    6191HX Beek,    92 jr.
Hr. P. Lam,   Kennedylaan 140,    6191XC Beek,   83 jr.

KBO MUZIEKCURSUS 2019
Onderwerp: “OPERALAND”
Docent:  De heer Maurice Wiche
Data: donderdag  19-9, 26-9, 3-10, 10-10, 24-10
’s morgens van 10-12 uur
Locatie: Verenigingslokaal, Stegen 35, 6191 TR BEEK
Kosten: bij 20 deelnemers: KBO-leden  € 25,-- en bij 25 deelnemers € 20,-- (+ € 2,50 koffiegeld)
                                        niet-leden  € 30,-- (+ € 2,50 koffiegeld)

Programma :

Les 1. Giacomo Puccini (1858-1924) – Madama Butterfly.
Opera in drie aktes is gebaseerd op een kort verhaal van John Luther Long.  Het verhaal van deze opera:
een Amerikaanse legerofficier trouwt met de Japanse Butterfly, maar zal haar later weer verlaten. Daarop keert de familie Butterfly zich tegen haar. Madame Butterfly baart een zoon en wacht op de vader. Drie jaar later keert Pinkerton terug naar Japan met zijn echtgenote om zijn kind op te halen. Butterfly zag haar verbintenis met de Amerikaanse officier Pinkerton als een echt huwelijk. Voor hem was het slechts een exotisch avontuurtje. Butterfly pleegt dan zelfmoord.
Les 2.  Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) - Eugen Onegin
Opera  gebaseerd op de  verzen van Aleksandr Poesjkin. Op een landgoed ontmoet Tatjana, een meisje van adel, Eugen Onegin.  Stapelverliefd schrijft Tatjana aan  Onegin diezelfde avond een brief waarin zij haar romantische hart uitstort. Onegin zoekt haar vervolgens op en vertelt dat hij geen partij voor haar is. Zes jaar later ontmoet Onegin Tatjana weer. Zij is inmiddels gehuwd met de oudere prins Gremin. De prins vertelt Onegin hoe gelukkig hij met zijn jonge vrouw is die hem een fantastische oude dag bezorgt. Nu schrijft Onegin een liefdesbrief aan Tatjana. Zij ontmoeten elkaar opnieuw, maar Tatjana laat Onegin weten dat zij, hoewel zij Onegin in haar hart bemint, haar prins Gremin voor altijd trouw zal blijven. 
Les 3. Hector Berlioz (1803-1869): Symfonie Fantastique. (Naar aanleiding van Berlioz- jaar)
Hij schiep met zijn eindeloze verbeelding en ongehoorde kennis van het instrumentarium zijn Symfonie Fantastique. Dit stuk was in meerdere opzichten een revolutionair muziekstuk.
Zo was de orkestbezetting ongebruikelijk. Er worden vier harpen voorgeschreven Ook werden er ongebruikelijke speelmanieren gevraagd van de spelers. In een passage moesten de violisten bijvoorbeeld met het hout van hun strijkstok over de snaren krassen (col legno). Ten slotte was de dramatiek die uit het werk spreekt, destijds nieuw.
Les 4.  Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957) -Die tote Stadt-
Opera in drie bedrijven gebaseerd op een roman van Georges Rodenbach: Brugge, de dode stad van Rodenbach.
Pauls vrouw Marie is dood.  Frank raadt hem aan zijn leven weer op te pakken, maar Paul is niet van de vlotte rouwverwerking. Hij heeft in Brugge de levenslustige danseres Marietta ontmoet. In Pauls getroebleerde geest geprojecteerd als een Marie 2.0. Paul raakt verscheurd door zijn loyaliteit aan Marie en zijn levendige belangstelling voor Marietta. In het tweede bedrijf worden de visioenen van Paul, inmiddels malende, breed uitgemeten. In het derde bedrijf wonen Paul en Marietta samen, met de daarbij behorende ruzies die zodanig uit de hand lopen dat Marietta door Paul gewurgd wordt. Echter! Het was maar een droom, Marietta is niet dood, zij leeft! Paul kan het allemaal niet meer aan. Met vriend Frank aan zijn zijde zweert hij een nieuw leven te beginnen en hij verlaat Brugge, de “dode” stad.
Les 5. Francis Poulenc ( 1899 – 1963) – Opéra Dialogues des Carmelites. Dit werk is
het tragische verhaal van de zusters van een Karmelietessenklooster die in de Terreur kort na de Franse Revolutie tussen hoop en angst leven onder de constante dreiging van de guillotine.

Aanmelden vóór 15 september a.s.
bij R. Kiers  tel: 046 - 437 33 47  e-mail: roel.kiers@gmail.com

Internetbankieren dinsdagmiddag 24 september 14.00 Stegen
KBO, CDL en Rabo nodigen u uit:

24 september om 14:00 uur Stegen 35. Workshop internetbankieren
 Regelmatig treft u berichten aan over veranderingen in het betaalverkeer. Betalen met contact geld vindt steeds minder plaats. Internet bankieren en betalen mat een smartphone of betaalpas krijgen de overhand.
Niet iedereen kan die ontwikkeling goed overzien.
KBO, CDL en Rabo zien in deze ontwikkeling de aanleiding om een workshop te organiseren waarin aangegeven wat er kan en hoe u daar toegang toe kunt krijgen.
Dinsdag 24 september 2019 om 14:00 uur in Stegen 35 zal die plaatsvinden.
Na afloop van de algemene presentatie bestaat er ruime mogelijkheid tot het stellen van individuele vragen
 Wel graag een berichtje dat u deel wil nemen sturen naar mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com , tel 0464379613
Met vriendelijke groet
Charles Willems
Coördinator CDL

Spaanse en Franse conversatie.
Opgeven bij Mevr. Mieke Vervoort ( mieke.vervoort.kbo@gmail.com of 046-4379613). In de volgende circulaire volgt nader bericht.

Walking Football bij GSV’28
Walking voetbal

GSV’28 start na de zomervakantie met Walking Football. Dit wordt met medewerking van de KNVB en de gemeente Beek geïntroduceerd.

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm die GSV’28 aanbiedt voor 55-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Het onderlinge contact en waardering zijn erg belangrijk.

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te raken of blijven bij een vereniging.

Heeft u interesse om vrijblijvend aan te sluiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Huub Swelsen via info@gsv28.nl.

"TUIN"-Vrijwilligers gezocht

De “Vrienden van de Oude Pastorie” is een groep vrijwilligers werkzaam bij de Oude Pastorie (gelegen tegenover Sportlandgoed de Haamen te Beek).
De TUINGROEP zoekt helpers maar ook voor PR en Communicatie zoeken we nog mensen.
Is uw interesse gewekt?
- Mail naar: info@oudepastoriebeek.nl (onderwerp: Tuingroep)
- Bel naar: 046-7820560 (niet op maandag)
- Kom langs: vrijdagmorgen is meestal de vaste morgen dat er vrijwilligers aanwezig zijn. Er zijn op dat moment ook mensen van Daelzicht aan het werk, zij hebben hun eigen stukje tuin.
Spreek iemand aan en we zullen je alles vertellen over het reilen en zeilen bij ons mooie project.
Tot snel,
De Tuingroep van de Oude Pastorie

Mergelworkshop
Een datum voor de mergelworkshop wordt na de zomervakantie vastgelegd en bekend gemaakt. Wordt zeer waarschijnlijk een zaterdag van 10 uur tot 16.00 uur. (17,31 augustus of 7,21 september) Belangrijk is alvast na te denken over een eigen ontwerp . Meer informatie 0651365396 of secretariskbobeek@gmail.com  Informatie over definitieve datum , kosten en plaats in de volgende circulaire

Openbare lezingen EHBO vereniging

Datum

Les voor

Omschrijving

Docent

Donderdag
12-09-2019

 

 Evenementen

Stefan Kitsers

De lezingen zijn gratis en vinden plaats in de zaal van Brasserie de Poortvan 20u tot 22u. U bent allen van harte welkom.

Uitnodiging Themabijeenkomsten Steunpunt Mantelzorg-wm Beek

Datum : Maandagmiddag 17 juni 2019.
Locatie: Aula PIW, Molenstraat 158 in Beek (ingang aula via parkeerterrein)
 .Tijd:13:30 uur – 15:30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur

Thema: Stil staan bij uw eigen wensen, dromen of verlangens. Onder begeleiding van professionals wordt u op een leuke manier uitgedaagd om aan de slag te gaan met uw wensen .

Aanmelden is niet verplicht, wel wenselijk via mantelzorg@piw.nl of telefonisch 06-54 26 36 67
Astrid Vermeulen

Steunpunt Mantelzorg-wm Beek
Astrid Vermeulen
Sociaal Cultureel Werker / Steunpunt Mantelzorg wm
T: 046-4575700
avermeulen@piw.nl
www.piw.nl
Postbus 110 | 6160 AC Geleen


Vind u foto’s maken leuk?
Kom dan leuke foto’s maken bij de Digitale fotogroep.Deze groep komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar.In een gezellige sfeer en onder het genot van een kopje koffie, verzinnen we gezamenlijke een opdracht die we een maand later van commentaar voorzien. Op deze manier leren we van elkaar. Dus geen getheoretiseer want in de opdrachten worden de basisvaardigheden van foto’s maken verwerkt. Op deze manier leert u de theorie in praktijk te brengen.Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze bedragen twee euro, inclusief de koffie.U kunt ook eens vrijblijvend met uw familie of kennessen gratis binnen lopen om de sfeer te proeven. De tijd is van 9:30 uur tot 11:30 uur.
Inlichtingen bij: Jeu Heykens. Telefoon 046 4372560 b.g.h. 0647580019. E-mail
jheykens@gmail.com

Bridgeclub Beek
Organiseert voor beginners 12 lessen vanaf half september a.s.op de dinsdagavond . Cursusleiding Piet Gerris en Herman Winands. Plaats: Stegen 35 . Kosten 45 euro per persoon. info@bridgeclubbeek.nl of 06-13202175.

Leren bridgen
Beginnerscursus: Leslokaal Keulsteeg 23 Neerbeek
Start 21 aug.2019 op de woensdagmiddag  Het zijn 2 blokken van 12/14 lessen. De groepen 12/14 personen.
Kosten zijn per blok €45,00 incl. boek en materialen
Vervolgcursus:  21 augustus 2019
Deze cursus sluit aan op de beginnerscursus
 De cursus is onafhankelijk van het biedsysteem dat je hanteert.
   Hij zal plaatsvinden op de woensdagochtend.
   Het is een blok van 12/15 lessen.
              Groepsgrote max 12/14 personen.
   Kosten hiervan zijn  €45,00 incl. boek en materialen

Opfriscursus bieden.  +  Opfriscursus afspel
Is op de donderdagmiddag om de 14 dagen.
Bieden is één van de pijlers van het bridgespel.
Afspel (elk 6 dagdelen) Hier is veel
Wordt in het najaar herhaalt bij voldoende animo. 

Gevorderde cursus Tegenspel:     Deze bestaat uit 3 modules van 4 lessen.
* Het zijn 3 modules van 4 lessen op de donderdagochtend
* Aan de orde komt: Afspel—Tegenspel---Speciale Technieken
* De cursus is onafhankelijk van het biedsysteem dat je hanteert 
   De kosten per module zijn €15,00

Schrijf je in voor alle 3 de modules, dan is het cursusboek gratis.
Aanvang van de cursus: najaar 2019 op donderdagochtend met minimaal 10/12 deelnemers
Daarnaast is het mogelijk themalessen te nemen over een bepaald onderwerp.
Blok van 3 lessen—onderwerp(en)samenstelling kan op vraag. (Groep min.8 pers.)
Docent:  wkusters01@gmail.comTel:046-4373333 of 06-31323586
Website: http://Opleiding-Bridge-Voor-Iedereen.webnode.nl/  of www.neerbeeksebridgeclub.nl

Vakantierooster 2019 KLIK HIER

 Verslag van de 58e jaarvergadering
van de KBO-afd. St Jozef, Beek
Gehouden op 4 april 2018 te Stegen 35 te Beek (Lb.)

KLIK HIER

De lezing Blind vertrouwen
Gepland op woensdag 12 juni gaat niet door.

CDL (Computer Doe en Leercentrum Stegen 35
Cloud cursus

De Cloud is nog ongrijpbaar voor veel senioren
Start van Cloud cursus .

De meeste senioren weten wat ‘bestanden in de Cloud opslaan’ betekent, maar één op de tien heeft geen idee wat de Cloud is.
Van de vier grote clouddiensten (Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive en Apple iCloud) wordt OneDrive het meest (51%) en iCloud het minst gebruikt (34%).
De belangrijkste redenen om wel clouddiensten te gebruiken zijn; overal en op al je digitale apparaten bij je bestanden kunnen en geen risico op verlies door diefstal of beschadiging van apparaten (bijv. bij een crash of brand).
Gebruik de Cloud om informatie op te slaan of te delen
Van de Cloud-gebruikers gebruikt maar 36% dit als back-up voor al hun bestanden. De meesten gebruiken het om af en toe bestanden op te slaan (87%). Het delen van bestanden met anderen doet ruim een kwart van de senioren. Men plaatst voornamelijk foto’s in de Cloud (78%). Verder worden ook tekstbestanden en pdf’s (bijv. polissen of facturen) online opgeslagen. Maar muziek, films of e-books worden vrij weinig online bewaard.
Onze vrijwilligers helpen u met stap-voor-stapuitleg over de smartphone
Onze vrijwilligers, zelf ook allemaal senioren, helpen u graag! zowel bij computer, laptop , tablet of smartphone. U bent van harte welkom.
Bijvoorbeeld bij het Computer Doe- en Leercentrum (CDL) in Beek.
Daar gaat de cursus “Werken in de Cloud” van start in Beek op 15 April a.s. om 19:00h.
Op een aantal plaatsen in de regio kunt u tijdens de open inloop van het CDL terecht met uw specifieke vragen over het gebruik van o.a. de Cloud.
U vind bij het CDL cursussen in eigen lokaal (Beek) of op locatie voor beginners (Windows – Internet – Email – Android – Apple etc.) en ook voor gevorderden op het gebied van Fotobeheer en bewerking, Onderhoud en veiligheid, Office programma’s, Stamboom op Uw computer, en natuurlijk ook de CLOUD.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Computer Doe- en Leercentrum, zie website: www.cdl-beek.nl of via e-mail: planning1.cdl.piw@gmail.com of telefonisch: 06 - 186 439 16 of per post: Tav. CDL , Stegen 35 / 6191 TR Beek-Lb.

Nieuwe activiteiten
Er hebben al enkele mensen gereageerd op de suggesties voor nieuwe activiteiten
Nu U nog
Denk eens aan:

 • Met een groepje (minimaal 4) per trein op een dag voor 15 euro per persoon (groepsreizen) per spoor een leuke plek in Nederland bezoeken walking voetbal. In diverse plaatsen o.a. in Stein zijn senioren met speciale spelregels weer met veel plezier gaan voetballen. Interesse ? bel met het secretariaat (0651365396)talencursussen (we hebben nu al Engelse conversatie, en wat te denken aan :Spaans of Italiaans op reis) . Er hebben zich al enkele mensen aangemeld.een clubje vormen "met de OV kaart op reis" fietsen volksdansenlunchdiscussies over kunst.eetkringen , workshops : wat te doen met mijn pensioen en de voorbereiding daarop,
 • workshops : praktische psychologie .

Uiteraard zijn suggesties voor lezingen meer dan welkom. Enkele mensen hebben al te kennen gegeven om het volgend jaar rond Kerstmis ook hun digitale Kerstkaart te gaan maken. We zullen dan ook een workshop met dit  onderwerp organiseren.Laat Uw stem eens horen, bel op, mail of kom donderdagmiddag langs op de soos van 13.30 tot 16.00 uur. Alle ideeën zijn welkom.

 Op dinsdagmiddag is het biljarten weer gestart
Bijdrage is 1 euro per persoon voor een middag .
Inlichtingen Mevr. Chris van Heel 046-4369255

 

HOME

 

Meld ons uw wensen en ideeën


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Vereningslokaal Stegen 35
6191TR Beek

tel 0625483126
-- 0651365396

Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
(lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De Soos
Kom naar de soos om.

 • Gewoon een kop koffie te drinken en te sjoelenGezellig aan te schuiven bij het handwerken Te biljarten.Te kaarten Te sjoelen of te rummicuppenGebruik te maken  van de klussendienst met Uw kapot huishoudelijk apparaat(We werken ook samen met het repair cafe in Neerbeek.)Vragen te stellen en hulp te vragen voor computers, laptop, tablet en smartphone en alle modere apparatuur We werken voor laptop, computer, tablet en smartphone ondersteuning ook samen met het CDL (computer doe- en leercentrum ).
 • U kunt ook hulp aan huis vragen voor alle computer, laptop , tablet en smartphone aangelegenheden (Uw gratis senior aan huis)

Voor nieuwe leden is het natuurlijk interessant kennis te maken met een bestuurslid en vooral om Uw ideeën te ventileren over mogelijk nieuwe activiteiten of informatie te vragen over de bestaande activiteiten of :
om informatie te vragen aan de aanwezige ouderenadviseurs als U een aanvraag in het kader van de WMO overweegt of anderszins op hulp bent aangewezen en de juiste weg niet weet.
En nu U nog .
Het wordt zeker tijd dat U eens van de gezellige sfeer komt genieten, een kop koffie komt drinken of aan het einde van een wandeling even binnen loopt. Informatie: Mevr. Chris van Heel (ch.heel@home.nl, tel. 046-4369255).
Iedere donderdagmiddag van half twee tot vier uur.!!!!!

Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
Secretariaat. (0464379615

===================

Voor 22 euro per jaar bent u lid van de KBO
en ontvangt u maandelijks de Nestor
De contributie voor niet KBO leden,  is 20 euro per jaar . Hiervoor krijgen de niet leden dus niet het bulletin , ledenpas KBO en de belastingservice.

Voor meer uitleg over KBO en
Seniorenvereniging klik hier


=======================================.

ALVAST NOTEREN:

Foroxity. KBO film.
Iedere derde zondag in de maand
KBO film

21 juli 2019 om 11:00 uur.
Gloria is 58 maar voelt zich nog elke dag een prille dertiger op zoek naar de liefde van haar leven. Haar dagen brengt ze misschien door op kantoor, maar haar avonden is ze steevast te vinden op de dansvloer van clubs in Los Angeles. Wanneer ze op een avond Arnold ontmoet, lijkt er een einde te komen aan haar dagen als vrijgezel. Maar hoe ga je om met zo'n nieuwe relatie en met alle bagage van je partner?

Met Christ Julianne Moore, John Turturro en Michael Cera.

Zondag 18 augustus 2019 om 11:00 uur.
Britt-Marie Was Here

De 63-jarige Britt-Marie besluit haar man na 40 jaar huwelijk te verlaten.
Om een nieuw leven voor zichzelf te kunnen beginnen, zal ze alleen wel haar vastgeroeste patronen moeten doorbreken.
Met een flinke dosis moed verlaat ze het huis om uiteindelijk in het kleine dorpje Borg te belanden. Hoewel er in eerste instantie niets lijkt te gebeuren, blijken de inwoners toch met grootse dromen rond te lopen. Dromen die ook Britt-Marie’s leven een nieuwe impuls zullen geven en haar uiteindelijk overtuigen van het feit dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen.

Met Pernilla August, Peter Haber, Malin Levanon, Anders Mossling en Vera Vitali.


BeleefPlus, vrijdag 27 en zaterdag 28 september.
De meest veelzijdige 50+ beurs bij u in de regio. Dit jaar vindt de vijfde editie plaats in de provincie Limburg, namelijk op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 in Evenementenhal Venray.  Behalve de uitgebreide informatie worden er ook diverse activiteiten georganiseerd op het podium en in de diverse seminarruimtes. Zo vindt er op het podium o.a. meerdere keren per dag een modeshow plaats en kunt u genieten van livemuziek!  Tevens maakt iedere bezoeker kans op leuke prijzen!

Mergelworkshop
De mergelworkshop vindt plaats op zaterdag
21 september in het buurtcentrum Nieuwdorp te Stein .(Bergenskensweg 1) . Van 10.00 tot 16.00 uur.
I.v.m. de ruimte en de mogelijkheid om goed te begeleiden zijn er maximaal 8 plaatsen beschikbaar.
Het is belangrijk om van te voren over een onderwerp na te denken, zodat er geen tijd verloren gaat.  Voor materiaal ,koffie en vla en een lunch wordt gezorgd. Er zijn instructeurs aanwezig.
Geef U tijdig op . Afhankelijk van de personen kunnen we eventueel aan car-pooling doen.
De kosten inclusief materiaal, koffie, vla en lunch zijn: 45 euro p.p.
Verder inlichtingen en opgeven bij : Jan Raes 0464379615 of secretariskbobeek@gmail.com.

EEN DAGTOCHT NAAR DE EIFEL
OP ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019

GAAT DOOR!

Denkt u aan uw paspoort of identiteitskaart
Eifeltocht
08.30    Vertrek O.L.Vr.Plein in Beek
10.00    Aankomst in Rurberg aan de Rursee voor Kaffee en Kuchen
11.00    Boot naar Schwammenauel (mensen met watervrees kunnen in de bus meerijden).
11.50    Met de bus van Schwammenauel naar Heimbach.
12.30    Aankomst Heimbach, met gezamenlijke korte wandeling naar de burcht (voor mensen met loop problemen rijdt de bus door tot de burcht, er is ook nog een mogelijkheid met een lift).
12.45    Lunch in Burg Heimbach
13.45    Bezoek aan de Burcht van Heimbach, en/of bezoek aan de schitterende kerk met prachtige religieuze kunst, en/of gewoon een terrasje pikken.
15.15    Vertrek bus naar Kornelimünster, een schilderachtig stadje nabij Aken.
16.00    Aankomst Kornelimünster met een korte wandeling rond de Abdij en een bezoek aan de Abdijkerk.
17.15    Vertrek naar Aken.
18.15    Etentje
19.45    Retour naar Beek
20.30    Aankomst in Beek.
De kosten voor deze dagtocht (incl. koffie/gebak, lunch en etentje) €.55,- pp. Tijdens de busreis heeft dhr. Paul de Wit nog enige verrassingen voor u in petto, de zogenaamde: hap/stap/slok-verrassingen
Dit bedrag overmaken op het rekening nummer van de KBO-Beek: NL56 RABO 0104 9106 58 t.n.v. KBO afd. St. Jozef Beek onder vermelding van “Eifel”Wat betreft het eten in Aken hieronder het Menu, u mag zelf uitzoeken wat u wilt. Op het inschrijfformulier geeft u dan het nummer op. Als u met z’n tweeën bent en ieder wilt iets anders dan twee nummers opgeven. Staat bij twee personen maar een nummer dan neem ik aan dat ze allebei hetzelfde willen, Op de dag zelf krijgt iedere deelnemer een briefje met hun keuze.MENU: 05 Pizza Hawaii [Ananas/Schinken], Salat,22 Champignon-Rahm Schnitzel, Pommes, Salat,
29 Jäger Schnitzel, Pommes, Salat, 30 Hähnchenbrustsalat, Brot,36 Lasagna, Salat, Brot, 37 Spaghetti Bolognese, Salat, 43 Musakka, Salat, Brot, 60 SeelachsFilet[koolvis]/Pommes /Remoulade /Salat,
65 Pide[versgebakken brood]vegetarisch/Spinat/Schafskäse/Salat/Cacik, 66 Pide[versgebakken brood] mit Hackfleisch/Paprika/Tomaten/Salat/Cacik, 70 Tavuk Sote, Geschnitzeltes Hähnchenbrustfilet/Zwiebeln/Tomaten/Paprika/Champignons in Sahnesauce/Reis/Salat
DAGTOCHT NAAR DE EIFEL OP ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019
Naam aanvrager:………………………………            Voorletters:………………………Adres:………………………………………………            Woonplaats:……………………Postcode:………………          
Zal deelnemen met …….. (alleen partner toegestaan)
Telefoon:………………………………………………….  
E-mailadres:…………………………
Uitgezochte nummer van uw menukeuze:…………………………………………………
Inschrijfgeld is overgemaakt op………………datum) Handtekening:…………………
Dit formulier voor 1 augustus 2019 toezenden aan Jan Geurts  Ecrevissestraat 48    6191 CL  Beek. Inschrijfgeld €.55 pp eveneens voor 1 augustus 2019 overmaken op
IBAN nr.  NL56 RABO 0104 9106 58  t.n.v. KBO afd. St. Jozef  Beek onder vermelding van “Eifel”

. KBO  5-daagse zomerreis THÜRINGEN
E.O. 22-26 september 2019

Beste mensen we zijn met 28 personen en de reis gaat door.
Graag zou ik jullie willen verzoeken om de verschuldigde bedragen over te maken op de IBAN rekening van de KBO onder vermelding van Thüringen. Als u het al gedaan hebt, dan dank je wel.

Voor diegenen die meegaan, die weten al wat ze krijgen te zien, maar voor die niet meegaan vertel ik hieronder even wat ze missen:
Zondag 22 sept vertrek om 09.00 uur vanaf het O.L.Vr.Plein in Beek. Na verschillende stops langs de autoweg  zullen we ca 15.30 uur op de plaats van bestemming zijn. Na de sleuteloverdracht is er een begroetingsdrankje.  De mogelijkheid om nu een korte wandeling te maken door het stadje.
’s Avonds 3 gangen diner of buffet.
Maandag 23 sept. na het ontbijt een uitgebreide tocht in de bus door het Thüringer Wald. Dat alles onder begeleiding van een gids. Verschillende plaatsjes worden op deze tocht bezocht.
’s Avonds wordt er een Thüringer Buffet met specialiteiten uit de streek geserveerd. Na afloop van het buffet is er live muziek en kan er gedanst worden.
Dinsdag 24 sept. na het ontbijt staat er een bezoek aan de mooie stad Weimar op het programma. Met een gids verkennen we deze stad. Daarna hebben we nog enige uurtjes vrije tijd om sommige plekken nader te bezien (zoals terrasjes).
’s Avonds diner in het hotel.
Woensdag 25 sept na het ontbijt met de bus naar twee plaatsen: Lauscha en Sonnenberg.
In Lauscha bezichtigen we een uit de 16e eeuw stammende glasblazerij met expositie. Vervolgens naar de historische speelgoed stad Sonnenberg met bezichtiging van het Duits speelgoedmuseum met veel herinneringen uit onze jeugd. Via Eisfeld en Schleusingen  keren we weer terug in ons hotel.
’s Avonds diner in het hotel.
Donderdag 26 sept. Na het ontbijt sleutel inleveren, zonder afscheidsdrankje, naar huis. De reis wordt onderbroken door een stop in Marburg, waar eventueel, ieders eigen invulling, je kunt lunchen. Op Limburgse bodem wacht nog een afscheidsdiner op ons en dan terug naar Beek.
Jan Geurts


ATTENTIE

Procedure aanvraag Rijbewijskeuring
Begin vooral op tijd met uw aanvraag in te dienen.Plm. 6 maanden van te voren


"De gezondheidsverklaring rijbewijs 75 plus, ingevuld sturen naar het kantoor van het CBR. Maak hiervan voor alle zekerheid een copie.
Binnen een week  ontvangt u een  bevestiging van het CBR  en een formulier dat u moet meenemen naar de keuringsarts waarmee u een afspraak hebt gemaakt."

Aanvragen eigen verklaring / Gezondheidsverklaring:
-Bij de gemeente, duur plm. 1 week, via de website van de gemeenten of telefonisch
-Bij het CBR, duur plm. 2 weken. De gemeente is iets duurder dan het CBR
Bellen naar kantoor KBO Roermond op dinsdagmorgen. 0475381740 .Men vraagt uw naam en lidmaatschapsnummer en sturen u vervolgens  een lijst  met namen van artsen die de keuring uitvoeren.
U kunt zelf ook een arts uitzoeken
-Heeft u  de lijst in uw bezit maak dan telefonisch een afspraak  met een keuringsarts
-Neem de eigen-  of gezondheidsverklaring ingevuld mee naar de keuringsarts
-Na de keuring zal de arts de papieren ingevuld doorsturen naar het CBR
U kunt zelf ook de papieren doorsturen naar het CBR. Maak voor alle zekerheid van alle papieren een kopie
U krijgt geen bericht van het CBR of de papieren ontvangen zijn
-U kunt met uw DIGID inloggen bij het CBR om te zien of uw post ontvangen is
-Na plm. 8 weken ontvangt u de papieren terug van het CBR en  kunt u hiermee met pasfoto’s naar de gemeente om het rijbewijs aan te vragen.

Wensbus Beek
In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.Voor wie.De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
Bestemmingen.Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus ook station Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.Daarnaast zijn ook enkele adressen buiten de gemeente Beek als eindbestemming mogelijk, namelijk:
centrum Geleen; zorgcentrum St Jans en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard; station Sittard;
Adelante Hoensbroek.Ook een ritje naar het bedrijventerrein en de luchthaven van Beek gaat 2 strippen kosten.
Vervoersregeling
Een vervoersaanvraag moet minimaal daags van te voren telefonisch aangevraagd worden en dat kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. (telefoonnummer 06-83770283) Door de bus zal zoveel
mogelijk zonder omwegen naar de gewenste bestemming worden gereden.
De kosten. - Binnen de gemeente Beek voor één enkeltje per persoon één strip of € 1,50
- Voor de bestemmingen binnen Geleen en Sittard voor één enkeltje per persoon twee strippen of € 3,00
- Voor Adelante voor één enkeltje per persoon drie strippen of € 4,50
De strippen zijn ook per 10 stuks te koop, dan kosten ze € 11,--.
(Strippen zijn in de bus te koop en dienen bij voorkeur gepast betaald te worden)
De eerste keer aanmelden.
Als je voor de eerste keer een vervoersafspraak wilt maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig, namelijk: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (liefst mobielnummer) en of er wel of geen rollator meegenomen wordt.
Coördinatiepunt. Het centrale punt wordt gehuisvest in het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook zal hier in de buurt de bus geparkeerd worden.
voor nadere inlichtingen:
e-mailadres = wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer = 06-83770283
info = www.wensbusbeek.n

Een paar wijzigingen : het tarief naar station Sittard evenals naar Adelante gaat 3 strippen kosten.
Verder kan in de bestemmingen ook vermeld worden dat je vervoerd kan worden naar een kennis, vriend/in, de Makado enzovoort.

. Lid worden? (klik hier)

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen die interesse hebben in het beheren van onze website. Engelse conversatie:
Engelse conversatie : 4 juli afsluiting


Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg


Samen handwerken !!! .

. Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
(klik hie
r

De klussers aan het werk !

Uitbreiding van onze "bibliotheek"
Zo langzamerhand ging onze boekenkast uit haar voegen breken.
Het gratis meenemen en gewoon brengen van overtollige boeken , die thuis liggen en waar U toch niets mee mee doet , leverde wegens succes ruimtegebrek op.
Daarom is er een derde kast bijgeplaatst, zodat U nog meer van deze service gebruik kunt maken en vooral met het oog op de vakantie mooie boeken kunt meenemen en als U wilt ook weer kunt (terug) brengen.
Voor degenen , die e-boeken lezen. Op donderdagmiddag kunt U deze vanuit onze voorraad op Uw e-reader laden.

Nuttige adressen

 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
  Biljarten
  :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487). Tabletlessen (IPad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916)(c.borghmans@planet.nl)Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615) Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615) Sport en spel activiteiten: Jos Dormans 046-4373705
  jos.kbo@gmail.com
  Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)Kantinedames  : secretariaat tel. 046-4379615Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
  Penningmeester: Dhr. Jan Retera, tel. 046-4280008
  Educatie : Mevr.Mieke Vervoort, KBOBeekEdukatie@outlook.com
  Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)Ouderenadviseurs o.a. Dhr. W.Ubaghs  (046-4375457)), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)Hetty Geurts Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medischVoordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nlRijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op  dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur of tel.: 036-7200911  www.rijbewijskeuringsarts.nl Rijbewijskeuring : Van Dijk , Akerstraat -Noord Hoensbroek tel. 045-5780088

 

HOME

Website: @ Mia Liedekerken