De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

 

Klik op de link
voor de film van L1.

https://youtu.be/IJwPrsStNXM

 


Wij wensen alle leden, familieleden, vrienden en kennissen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2019

 

VOOR MEER MEDEDELINGEN (klik hier)

DECEMBER 2018 - JANUARI 2019
De volgende circulaire 2 verschijnt :  31 januari -1 februari

Nieuwjaarsreceptie dinsdag 8 januari van 14.00-16.00 uur.
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de gezellige nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari van 14.00 -16.00 uur.
Tijdens deze receptie zal het zangkoor optreden en is er voor de sportievelingen onder ons de mogelijkheid om eerst een winterwandeling te maken.
Wij hopen zoveel mogelijk leden onder het genot van koffie, een wafel en consumpties te mogen begroeten.


Kabookes.
In 2019 houden de Kabookes geen uitroeping en receptie. Zij zoeken wel leden voor de Wieze Road.
Graag opgeven bij Louis Speetgens (l.speetgens@xs4all.nl)

Schildersclub op dinsdagochtend
Op dit moment zijn er nog vrije plaatsen op de dinsdag-ochtend, welke door geïnteresseerden  kunnen worden ingenomen.
Voor nadere informatie en inlichtingen  kunt U zich wenden tot mevr. Wies Verhagen tel. 046-4373004

Middag over moderne weetjes en ontwikkelingen op computer, tablet en telefoon gebied

Woensdag 23 januari 2019, 14.00-16.00 uur. De Stegen 35.

U heeft er vast wel eens van gehoord. De nieuwste applicaties op de tablet en de smartphone. Programmaatjes op het gebied van navigeren, een e-boek lezen, gezondheid, bewegen, spelletjes . Het regelen van een veilige omgeving op Uw computer en tablet. Het voorkomen van fishing en het beveiligen van Uw apparatuur.
Voorts zullen er voorbeelden van technologie aanwezig zijn, die U helpen bij het ondersteunen van de zelfredzaamheid.

Deze middag gaan diverse medewerkers van het Computer Doe en Leercentrum met U in gesprek over uw vragen en leert U ongetwijfeld mogelijkheden , die U nog niet kende. Tevens bekijken we  met U , als U dat wilt  het volgen van eventuele cursussen en workshops in de toekomst. U kunt ook wensen inbrengen en hulp op maat vragen . Ook als U overweegt apparatuur aan te schaffen en de eerste prille stappen wilt zetten is deze middag interessant voor U.

De middag wordt georganiseerd door KBO en Computer Doe en Leercentrum en vindt plaats van 14.00- 16.00 uur in de lokalen van Stegen 35. De middag is gratis voor iedereen.
Schroom niet en benut de uitdagingen van het moderne tijdperk. Laat deze kans niet voorbijgaan.

Nieuwe activiteiten, Graag Uw reactie.

Het jaar is bijna ten einde. We hebben een inspannend verenigingsjaar achter de rug. Vooral de verhuizing heeft nogal wat rompslomp met zich meegebracht. Een hulde aan alle groepen omdat er de nodige sportiviteit aan de dag is gelegd bij het oplossen van de nodige perikelen en onvolkomenheden in het gebouw. We zijn er echter nog niet. Het komende jaar zal een duidelijke beheersstructuur voor het gebouw met onze partners dienen op te leveren.
Belangrijk is ook dat we blijven vernieuwen om onze vereniging vitaal te houden. Dit jaar zijn er schildersclubs bijgekomen en is gestart met een kunst en cultuurcursus . Voor het levendig houden van de vereniging  is o.a. een verruiming van aanbod in activiteiten van heel groot belang.

Als U ideeën heeft belt of mail ons (0651365396) of secretariskbobeek@gmail.com
Denk eens aan:

 • talencursussen (we hebben nu al engelse conversatie, en wat te denken aan :Spaans of Italiaans op reis)
 • een clubje vormen "met de OV kaart op reis"
 • fietsen
 • voortzetting van de kunst en cultuurcursussen,
 • eetkringen ,
 • workshops : wat te doen met mijn pensioen en de voorbereiding daarop,
 • workshops : praktische psychologie enz. enz.

Uiteraard zijn suggesties voor lezingen meer dan welkom.
Laat Uw stem eens horen, bel op, mail of kom donderdagmiddag langs op de soos van 13.30 tot 16.00 uur.

 Bridgecursussen
Beste bridgegenoten,
In januari van het nieuwe jaar 2019 start er weer een beginnerscursus.
Deze wordt gegeven op de donderdagochtend in groepen van 12/14 personen.
Het zijn 2 blokken van 12/14 lessen—per blok € 45,00 incl. boek en materialen.|
Naast deze cursus gaan we ook aandacht besteden aan de vraag van velen.
Wij starten met opfriscursus bieden  en opfriscursus afspel.
Opfriscursus Bieden: op de donderdagmiddag om de 14 dagen.
Het bieden is een van de pijlers van het bridgespel. De opening komt er meestal redelijk vlot uit maar hoe verder als er juist een fit is of niet en hoe geef je aan of je verder wil of juist niet: In 6 bijeenkomsten gaan we hier nader op in.
Aan bod komen: De opening—Het antwoord—de Herbieding—Limietbieding
Bieden na 1SA via Stayman—Bieden na 1SA via Jacoby.Opfriscursus Afspel: Ook dit zijn 6 bijeenkomsten om de 14 dagen.
Als je dan in het juiste contract terechtgekomen bent, is het zaak om zoveel mogelijk slagen te halen die je samen met dummy gedeeld hebt gekregen.
Aan de orde komen: Speelplan SA—Speelplan troef—Kleurbehandeling.
Lange kleur vrijtroeven -introever korte hand—
                                      De gevaarlijke hand.
Gevorderde cursus Tegenspel  (Deze bestaat uit 3 modules van 4 lessen
Deze is voor degene die al langer speelt en het gevoel heeft dat er meer in zit. We concentreren ons op het af -en tegenspel, en behandelen tal van technieken om nog meer voldoening uit de 13 kaartjes te halen.
Het zijn 3 modules van 4 lessen op de donderdag of woensdagmiddag.
Aan de orde komt: Afspel----Tegenspel-----Speciale technieken;

De kosten per module zijn  €15.00.
Schrijf je voor alle 3 de modules in dan is het cursusboek gratis.
Voor deze cursussen is het van belang dat er minimaal 8 personen zijn.
Ook hier zijn de groepen niet groter dan 12/14 personen.
**Naast bovengenoemde mogelijkheden is het vanaf februari mogelijk om op woensdagmiddag themalessen te volgen met een thema/onderwerp of vraag waar jullie zelf voor kiezen. N.a v jullie vraag stel ik de groep samen. Dit kan ook eenmalig zijn.
Opgave kan per mail of telefonisch: mailtje ook voor eventuele vragen—bij Wilma.(wkusters01@gmail.com )

In 2018 70 jubilarissen bij de KBO

Door Betty Dorren bestuurslid ledenaangelegenheden

U leest het goed : 70 jubilarissen waarvan 4 personen 30 jaar lid (Echtpaar Vroemen, Mevr.. Greven Erckens en Mevr.Coumans-Hamers) 66 anderen 20 jaar.
Ik schrok van het aantal toen Vic Sturmans (van de ledenadministratie) mij de lijsten gaf.
Hoe zal ik dit uitvoeren ?. Met het bestuur overlegd. En voorgesteld dit samen met onze contactpersonen te doen. Ik mocht een mooie bos bloemen geven . Ik, stout als ik ben, ik ga naar Roel Peters en vraag die om een niet zo duur bouquetje te maken
Ik zou ze alle 70 bij hem bestellen. Zo hield ik nog 10 euro over om op een mooie kaart te plakken, als cadeautje. De contactpersonen waren enthousiast . Als ze een jubilaris in hun wijk hadden belde ik hun en ook het lid van de KBO. Zo werd de afspraak gemaakt. Het regende nooit ,zo konden we er naar toe fietsen. Ook zaten we meestal in de tuin of op het terras.Wat een mooie zomer!
Bijna iedereen zei: “Ben ik al 20 jaar lid” "ja, zeiden we dan :”over 10 jaar komen we weer”
We vonden het heel leerzame, dankbare en nuttige bezoeken. Zeer zeker als we voelden dat onze leden het fijn vonden kennis met ons te maken.
Volgend jaar 2019 zijn weer anderen aan de beurt.
Wij verheugen ons er al op.
Namens de KBO alle contactpersonen en Betty Dorren

De contactpersonen overhandigden de bloemen en ik de kaart met inhoud.

Telefoonnummers belastinginvullers.
Velen van u hebben afgelopen jaar weer de aangifte inkomstenbelasting laten verzorgen door de KBO.
Daar er een wijziging is gekomen in de telefoonnummers, die u daarvoor kunt bellen, geven wij u graag
nog even de correcte nummers door.
Werd u geholpen door de heer T. Louis, dan is het nummer: 046-4280474
Vulde mevr. J. Dormans-Florax uw aangifte in, dan kunt u bij vragen terecht op: 046-4373705
Eerdere, andere nummers zijn niet meer beschikbaar

Eucharistieviering
De maandelijkse eucharistievieringen vindt te doen gebruikelijk plaats in de St. Martinuskerk te Beek, deze keer op zondag 9 december  2018  aanstaande om  10.00 uur. In deze H.H mis herdenken wij de leden welke ons in de periode tm. 30 oktober 2018 ontvielen:

Mevr. H.P. Geilen          Doctor Beckersstraat 21           Beek    84 jaar
Heer J.G. Paulissen,     Sint Martinusstraat 23                Beek   82 jaar
Heer J.M. Pinxt Prins    Mauritslaan 42a                           Beek  72 jaar

De maandelijkse eucharistieviering van  januari 2019 vindt plaats op zondag 13 januari 2019
Aangezien er in de achterliggende maand november geen overledenen van onze afdeling zijn te melden zijn er hierbij geen bijzondere misintenties.

De Muziekcursus (Klik en lees meer)

KBO Kunstcursus (lees meer)

Inzameling DE punten voor de voedselbank
We zamelen nog steeds in de soos DE punten in voor de voedselbank.

Koersballen
Er zijn nog plaatsen bij het Koersballen op vrijdagochtend. Loop gerust eens binnen

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen die interesse hebben in het beheren van onze website. 

Jaarkalender 2018 Themabijeenkomsten
Steunpunt Mantelzorg Beek (Lees meer...klik)STEGEN 35

Voor inlichtingen :06-18643916CDL
Open week van 21-27 Januari 2019

Het CDL (computer Doe- en Leercentrum (eveneens gevestigd in De Stegen 35 doet mee met de landelijke open week die Seniorweb organiseert.
Zowel in ons lokaal te Beek “Stegen 35” als bij het Jis te Schinnen zullen vele activiteiten worden georganiseerd. Graag nodigen we jullie uit om een kijkje te komen nemen.
Hieronder enkele highlights:

Programma te Beek in Stegen 35
21 januari veilig internet en email  van 10:00 -12:00 uur
21 januari  eerste les als proefles “verdiepen in windows” van 13:30-15:45 uur
22 januari  workshop apple Ipad en smartphone van 13:30-15:45 uur
23 januari Workshop “moderne weetjes en ontwikkelingen op computer, tablet en telefoon gebied” in samenwerking met het KBO” 14.00-16.00 uur .
24 januari open inloop van 13:30-15:30 uur
24 januari eerste les als proefles ”kennismaken met Uw computer” van 19:00-20:15 uur
25 januari open inloop van 10:00-12:00 uur
25 januari Digitale fotografie en het gebruik van Lightroom  14:00-15:30 uur

Het bijwonen van de cursussen , workshops is gratis voor iedereen .Engelse conversatie:
Overzicht data
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep.
Data zijn:10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 14 maart , 28 maart 11 april, 25 april , 9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli en 18 juli.
Steeds op donderdagochtend 10.00 uur in De Stegen 35.
Aanmelden of interesse. Bel met het secretariaat 0464379615 , 0651365396 of mail naar: secretariskbobeek@gmail.com


Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg

Modernisering van ledenbestand.
Wij willen in verband met het moderniseren van ons ledenbestand en vooral om de bereikbaarheid van de leden te vergroten graag zoveel mogelijk email adressen van de leden hebben.
Dus mail als U dit heeft Uw emailadres aan ledenkbo@gmail.com.
Het is vooral belangrijk dat groepsleiders en leidsters hun mail adres doorsturen.
Uiteraard zullen we deze adressen alleen gebruiken voor de eigen KBO activiteiten.

 Verslag van de 57e jaarvergadering KBO-afd. St Jozef, gehouden op 20 april 2017 in Centrum Molenberg
KLIK HIER

Bridgen op maandagmiddag
12.45 uur tot 15.45 uur.
Maandagmiddag is er een nieuwe gelegenheid tot bridgen. De bridgedrive wordt gehouden van 12.45 uur tot 15.45 in de soos. Informatie bij Mevr. Lisa Meijer (0464372792) of Mevr. Chris van Heel (0464369255)HOME

Samen handwerken !!! .
Wij willen onze leden, die veel plezier beleven aan breien en haken, de mogelijkheid bieden om samen hiermee aan de slag te gaan op onze soosmiddag. Ook mensen met andere handwerktechnieken zijn uiteraard welkom.
13.30 uur in de soos

 Een gezamenlijke handwerkmiddag kan veel plezier en gezelligheid opleveren. Ook kan men zo kennis maken met de diverse mogelijkheden van handwerken.
 Als U ook belangstelling heeft  kunt u mij dit laten weten per email ch.heel@home.nl of telefonisch (046-4369255).
Iedereen is welkom

. Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hie
r

 


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Vereningslokaal Stegen 35
6191TR Beek

tel 0625483126
-- 0651365396

Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
(lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De Soos
Waar kwamen mensen afgelopen week voor naar de soos ?

De Tom Tom, die niet op de laptop te krijgen was, de printer , die thuis niet functioneerde, een deurbel, die bleef hangen , een boek dat ze gratis wilden komen halen of brengen, een partij oefenen op de piano, omdat ze die thuis niet meer hadden, personen invoeren op het android tablet, e-boeken, die op het tablet gezet moesten worden, praten over de slecht functionerende microfoon, afspraak maken over het optuigen van de Kerstboom , een afspraak maken voor de huur van ruimte, het kopiëren van partituren voor het zangkoor, het kopiëren van patronen om te handwerken . In totaal waren er zo'n 50 personen, waarvan de meesten handwerkten , een jeu de boules reünie hielden , kaarten of aanschoven aan de "praattafel" voor tabletzaken. Tussendoor werd er gebruik gemaakt van onze gratis bibliotheek.

Ook U kunt altijd naar de soos komen om:

 • Gewoon een kop koffie te drinken en te sjoelen
 • Gezellig aan te schuiven bij het handwerken
 • Te biljarten.
 • Te kaarten
 • Te sjoelen of te rummicuppen
 • Gebruik te maken  van de klussendienst met Uw kapot huishoudelijk apparaat
 • (We werken ook samen met het repair cafe in Neerbeek.)
 • Vragen te stellen en hulp te vragen voor computers, laptop, tablet en smartphone en alle modere apparatuur We werken voor laptop, computer, tablet en smartphone ondersteuning ook samen met het CDL (computer doe- en leercentrum ).
 • U kunt ook hulp aan huis vragen voor alle computer, laptop , tablet en smartphone aangelegenheden (Uw gratis senior aan huis)

Voor nieuwe leden is het natuurlijk interessant kennis te maken met een bestuurslid en vooral om Uw ideeën te ventileren over mogelijk nieuwe activiteiten of informatie te vragen over de bestaande activiteiten of :
om informatie te vragen aan de aanwezige ouderenadviseurs als U een aanvraag in het kader van de WMO overweegt of anderszins op hulp bent aangewezen en de juiste weg niet weet.
En nu U nog .
Het wordt zeker tijd dat U eens van de gezellige sfeer komt genieten, een kop koffie komt drinken of aan het einde van een wandeling even binnen loopt. Informatie: Mevr. Chris van Heel (ch.heel@home.nl, tel. 046-4369255).
Iedere donderdagmiddag van half twee tot vier uur.!!!!!


Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
Secretariaat. (0464379615

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor

====================================

ALVAST NOTEREN:

Foroxity. KBO film.
Iedere derde zondag in de maand
KBO film
Foroxity KBO film :

Zondag 16 december 2018 om 11:00 uur.

Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian (Jane Fonda) geniet van haar leven als eeuwige vrijgezel. Sharon (Candice Bergen) verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren geleden. En het huwelijk van Carol (Mary Steenburgen) zit in een sleur. Het leven van de vier hartsvriendinnen zal nooit meer hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey in hun boekenclub lezen. Door het aanwakkeren van een oude vlam of door nieuwe romances inspireren ze elkaar aan een nieuw hoofdstuk van hun leven te beginnen. Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu toe…
Met Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen en Mary Steenburgen.The Wife
Zondag 20 januari 2019 om 11:00 uur.

Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talenten, dromen en ambities opzij gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar man, de overspelige Joe. Maar op de avond dat hij naar Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg is en onthult ze haar grote geheim.

Met Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons en Elizabeth McGovern.

Vooraankondiging Regio Bijeenkomst dinsdag 29 januari 2019 14.00-16.00
Thema: Dementie

Locatie: De Landjwear Sittard -  (Onder voorbehoud), Landweeringsstraat 112 , Sittard
In onze naaste omgeving worden we  regelmatig geconfronteerd met dementie.
Wanneer we hiermee te maken krijgen, of misschien al hebben, hebben we  behoefte aan informatie. Een ongewone situatie en veel vragen zullen op ons  afkomen.

 • Is het dementie?
 • Omgaan met dementie. Hoe doe je dat?
 • Wat kunnen we doen?
 • Wie kan helpen?

Om op deze,  en nog veel meer vragen,  een antwoord te krijgen organiseert de KBO Regio Westelijke Mijnstreek voor alle leden deze themabijeenkomst om ons  te informeren door mensen die de  juiste weg kunnen wijzen waar we  voor hulp terecht kunnen.
Gastspreker Professor Dr. Frans Verhey -  Verbonden aan Universiteit van Maastricht .Directeur van het Alzheimer Centrum Limburg , Hoogleraar Ouderenpsychiatrie en medewerkers van het Alzheimercafé zullen u informeren
Casemanagers/wethouders uit de vier gemeente zullen gevraagd worden hun medewerking te verlenen om de  gestelde vragen te beantwoorden over het gemeentelijk Beleid: Hoe worden wij een Dementievriendelijke Gemeente. Ook geven wij tips waar u brochures gratis kunt aanvragen en  waarin ter voorbereiding,  en als hulp op deze bijeenkomst, wellicht al veel informatie te vinden is.De officiële uitnodiging, definitieve locatie, agenda en informatie over de aanmelding ontvangt u via uw secretariaat begin januari.
Opgeven bij het secretariaat ( 06-51365396) , secretariskbobeek@gmail.com
Dinsdag 29 januari 14.00 -16.00 uur De Landjwaer , Landweeringsstraat 112 , Sittard
Namens het Bestuur van de KBO Westelijke Mijnstreek

Bijeenkomst academische werkplaats
Ter ere van het 20-jarige bestaan van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg organiseren we dit jaar een jubileumsymposium. Deze dag is een combinatie tussen ons symposium (voor de medewerkers van de zorgorganisaties) en de publieksdag (voor alle geïnteresseerden). 
Graag verwelkomen wij u 14 december in het MECC te Maastricht van 09.30 uur – 15.00 uur. Met trots kunnen wij meedelen dat o.a. prof. dr. Erik Scherder komt spreken en het hart van Guido's Orchestra (bekend van Symphonica in Rosso) ons muzikaal zal begeleiden. Maar we hebben nog veel meer te bieden deze dag. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via onze website www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl


Wensbus Beek
In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.Voor wie.De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
Bestemmingen.Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus ook station Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.Daarnaast zijn ook enkele adressen buiten de gemeente Beek als eindbestemming mogelijk, namelijk:
centrum Geleen; zorgcentrum St Jans en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard; station Sittard;
Adelante Hoensbroek.Ook een ritje naar het bedrijventerrein en de luchthaven van Beek gaat 2 strippen kosten.
Vervoersregeling
Een vervoersaanvraag moet minimaal daags van te voren telefonisch aangevraagd worden en dat kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. (telefoonnummer 06-83770283) Door de bus zal zoveel
mogelijk zonder omwegen naar de gewenste bestemming worden gereden.
De kosten. - Binnen de gemeente Beek voor één enkeltje per persoon één strip of € 1,50
- Voor de bestemmingen binnen Geleen en Sittard voor één enkeltje per persoon twee strippen of € 3,00
- Voor Adelante voor één enkeltje per persoon drie strippen of € 4,50
De strippen zijn ook per 10 stuks te koop, dan kosten ze € 11,--.
(Strippen zijn in de bus te koop en dienen bij voorkeur gepast betaald te worden)
De eerste keer aanmelden.
Als je voor de eerste keer een vervoersafspraak wilt maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig, namelijk: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (liefst mobielnummer) en of er wel of geen rollator meegenomen wordt.
Coördinatiepunt. Het centrale punt wordt gehuisvest in het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook zal hier in de buurt de bus geparkeerd worden.
voor nadere inlichtingen:
e-mailadres = wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer = 06-83770283
info = www.wensbusbeek.n

Een paar wijzigingen : het tarief naar station Sittard evenals naar Adelante gaat 3 strippen kosten.
Verder kan in de bestemmingen ook vermeld worden dat je vervoerd kan worden naar een kennis, vriend/in, de Makado enzovoort.

. Lid worden? (klik hier)

Langer en beter zelfstandig wonen.
Tot op de hoogste leeftijd.

De website : www. alleszelf.nl
wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

Nuttige adressen
Leden aanmelden en afmelden:( ledenkbobeek@gmail.com)(046-4264213)
Evenementen: L.Speetjens (046-4373123)
Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
Biljarten :bij Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
Tabletlessen (Ipad en Samsung):Dhr. Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en
20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916) (c.borghmans@planet.nl)
Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans (046-4373705)
Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Kantine :
Bestuursleden aanmelden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
Ouderenadviseurs o.a. Dhr. L. van Oostrom (046-4377082), Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
Rijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
Rijbewijskeuring :Emma Huisartsenpraktijk. dhr. van Dijk, Akerstraat Nood 63 ( 40 euro )(045-
5280080)Kijk ook op :www.rijbewijskeuringsarts.nl voor gratis eigen verklaring bij keuring tot 31
december a.s.CDL (Computer Doe en Leercentrum) 06-18643916


 

De klussers aan het werk !

 

Uitbreiding van onze "bibliotheek"
Zo langzamerhand ging onze boekenkast uit haar voegen breken.
Het gratis meenemen en gewoon brengen van overtollige boeken , die thuis liggen en waar U toch niets mee mee doet , leverde wegens succes ruimtegebrek op.
Daarom is er een derde kast bijgeplaatst, zodat U nog meer van deze service gebruik kunt maken en vooral met het oog op de vakantie mooie boeken kunt meenemen en als U wilt ook weer kunt (terug) brengen.
Voor degenen , die e-boeken lezen. Op donderdagmiddag kunt U deze vanuit onze voorraad op Uw e-reader laden.

Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

 

HOME
Website: @ Mia Liedekerken