HOME
 

WELKOM bij KBO St.Jozef Beek

 

| Vacatures | Aanmelden (als lid) | Waarom lid worden

Verenigingslokaal Stegen 35 -6191TR Beek

Organisatiestructuur KBO afd. St.Jozef Beek

De afdeling heeft een Dagelijks Bestuur , bestaande uit 5 personen:
Voorzitter: -----
Dhr. J.Raes, secretaris en WND. voorzitter

Dhr. Jan Retera, penningmeester,

Dhr. Vic Sturmans, ledenadministratie

Dhr.Ger Hurenkamp, interne zaken.

Het Algemeen Bestuur bestaat naast het
dagelijks bestuur nog uit 8 coördinatoren:

Mevr.B.Dorren, ledenaangelegenheden

Dhr. Jan Geurts 046-4373248, reizen en uitstapjes
Kantine:

Dhr. R.Kiers, educatie en voorlichting

Sport en spel: J Dormans

Evenementen: Louis Speetgens tel. 046 4373123

Mevr. Chris van Heel Limpenshof71 Tel.046-4369255: ontspanning
ch.heel@gemail.com

Mevr. Mieke Vervoort, educatie

De organisatie heeft ongeveer 80 vrijwilligers en contactpersonen voor kantinedienst, ondersteuning bij service (belasting, ouderenadviseur en computerhulp) en ondersteuning bij activiteiten,
bezorgen Nestor en ledencontact en bezoek. Het gebied per contactpersoon is daarom in diverse wijken opgedeeld.

Jaarlijks worden bijeenkomsten voor contactpersonen en vrijwilligers gehouden. Tevens vind er periodiek een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden plaats.
De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling in het WMO platform,
de federatie van ouderen in Beek en de gewestelijke vergadering van de KBO.
De afdeling neemt deel aan de vergaderingen van de KBO Limburg, die een federatief verband vormt met de Unie KBO
Een huishoudelijk reglement en taakomschrijvingen van alle functies,
vrijwilligers en contactpersonen stroomlijnt de dagelijkse gang van zaken.

Lid worden? (klik hier)

 

OVER ONS Lees meer....

Belangenbehartiging (vertegenwoordiging o.a. WMO, provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur, computerhelpdesk, juristentelefoon)

Edukatieve activiteiten (op het gebied van vrije tijd, gezondheid, verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur)

Sport en Beweging (gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen)

Ontmoeting en evenementen:

Zangkoor

Leeskring
(soos middagen en carnavalszittingen)
Kaarten (bridge en kwajongen)
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen (kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

Voor 22 euro per jaar bent u lid
en ontvangt u maandelijks de Nestor

Lid worden? (klik hier)

Wij hebben de volgende vacatures:

Bestuurslid PR (inlichtingen bij het secretariaat)

Groepsleider (ster) computerclub

(Inlichtingen bij het secretatiaat

Instructeurs IPAD

 

 

 

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening

 

 

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening

Als wij in ons dagelijks functioneren een beperking ondervinden dan zullen wij al snel bij de gemeente terecht komen om in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te vragen naar een voorziening om de ondervonden beperking op te lossen. Zo'n voorziening kan zijn; huishoudelijke hulp, een rolstoel, een scootmobiel, een woning aanpassing, etc..
In de huidige situatie zal als u een vraag neerlegt bij de gemeente een ambtenaar bij u op bezoek komen om in een zogenaamd "keukentafelgesprek" samen met u te inventariseren wat de problemen zijn en hoe die eventueel opgelost kunnen worden.
Het is heel verstandig om u bij zo'n gesprek te laten ondersteunen door mensen die met deze materie bekend zijn, dat kan een goede kennis of familielid zijn, maar ook een van de ondersteuners van onze afdeling.
In onze afdeling hebben zich een vijftal personen beschikbaar gesteld om indien gewenst u te ondersteunen en adviseren bij het keukentafelgesprek. Het is dan wel van belang dat u voordat dit gesprek plaatsvindt eerst een gesprek hebt gehad met degene die heeft gekozen om u te ondersteunen.

Met deze mensen kunt u contact opnemen zowel telefonisch als per e-mail, hieronder vindt u de namen en contact gegevens;
Ger Hurenkamp, 046-4360057, g.hurenkamp@home.nl
Hettie Geurts, 046-4375524
Jan Geurts, 046-4373248, jjm.geurts2@gmail.com
Jan Raes, 046-4379615, secretariskbobeek@gmail.com


 

OVER ONS (vervolg)

 KBO afdeling Beek is dé organisatie voor de senior van nu.

Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 800 leden.

De missie:

Het streven naar een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving.

Wij bieden u belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën.

Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.


Wat betekent het lidmaatschap van de KBO voor U :

Een aantal zaken op een rij waarom een lidmaatschap van de KBO voor maar 20 euro per jaar belang heeft.


Gratis belastingadviseur in de afdeling. (Mevr. Jos Dormans, tel. 0464373705)

Gratis ouderenadviseur
____________________________________________________________

Gratis hulp aan huis bij computers
, laptop, mobiele telefoon en tablet.
Mevr. Cecille Smeets tel. 0464373232
helpdesk.kbobeek@gmail.com bgg. 0464379615
_______________________________________________________________

Gratis ondersteuning bij vragen over de WMO
en andere maatschappelijke aangelegenheden.

Dhr. Jan Raes tel 0464379615,
Dhr. Ger Hurenkamp tel 0464360057.

Dhr. Ger Hurenkamp (lid van de gemeenteraad en bestuurslid ), ondersteunt U ook -
zo gewenst- bij keukentafelgesprekken met de WMO consulent(e)
___________________________________________________________________

Kortingen op producten

(zie voor meer informatie hierover: www.15-plus.nl of
neem contact op met het secretariaat (0464379615 of secretariskbobeek@gmail.com)
o.a.: Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea FBTO Verzekeringen Rijbewijskeuring.
Het betekent verder : dat u lid bent van een plaatselijke afdeling.
De afdeling komt op voor de belangen van de ouderen in uw gemeente.
_____________________________________________________________________

Wij zijn vertegenwoordigd in het WMO platform en adviseren over ouderenbeleid.
_____________________________________________________________________
De KBO-afdeling is ook een plek voor ontmoeting, voor ontspanning , lezingen of om samen actief bezig te zijn.
(vraag de folder met ons jaarprogramma , waar o.a. de activiteiten op het gebied van sport en spel en ontmoeting staan en de diverse lezingen .
(meer informatie bij secretariskbobeek@gmail.com of 0464379615 of bezoek onze webpagina: www.kbobeek.nl


—dat uw belangen ook provinciaal en landelijk behartigd worden.

—dat u kunt deelnemen aan cursussen (bijv. de computercursus, muziekcursus, seminars ) en aan allerlei informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals b.v. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vitaal ouder worden, wijnproeverij , moderne media etc). dat u 10 keer per jaar het ledenblad Nestor ontvangt: een magazine speciaal voor ouderen, boordevol interessante informatie.

Leden van de KBO in Limburg ontvangen daarnaast nog vier keer per jaar gratis de ledenkrant “Kijk op Limburg”.

—dat u - als u 70 jaar bent - de verplichte medische rijbewijskeuring kunt krijgen voor €30,- bij een aantal artsen bij u in de buurt.

Leden van KBO Limburg kunnen hiervoor terecht op een speciaal voor deze actie in gebruik genomen telefoonnummer (0475-381744 - elke dinsdagmorgen van 10.00- 12.00uur).
___________________________________________________________________

Voor klachten over openbaar vervoer kunt u terecht op het Meldpunt OV: 0475-381740. dat u terecht kunt voor informatie en advies: Voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid kunt u bellen met de service- telefoon: (0900 – 821 21 83, op werkdagen van 9.30 – 12.30 uur (€ 0,10 per minuut).

Voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied kunt u bellen met het juristenteam: 0900-8212183, op donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur (€ 0,10 per minuut).

In onze afdeling kan de vrijwillige ouderenadviseur u hulp bieden bij tal van zaken. dat u een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering kunt afsluiten met een flinke premie-korting met een eenmalige tegemoetkoming van € 17,50 voor het KBO-lidmaatschap.

Bel met ZilverenKruis Achmea, tel. 0900-55 66 763/0900-9674(€ 0,05 per minuut) en vraag naar de KBO-zorgpolis. Als U aangesloten bent bij dit ziekenfonds kunt U in de toekomst gratis hulp krijgen bij tablets. (hierover in een volgende circulaire meer) Dit kan trouwens zo wie zo gratis in onze afdeling.

—dat u solidair bent met ouderen die het minder goed hebben: De KBO komt in het bijzonder op voor ouderen met een laag inkomen (alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen) of voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg of eenzaam zijn.

—dat U al uw ideeën over het opzetten van nieuwe activiteiten en het actief worden bij ons kwijt kunt en …...............in onze grote vereniging kunt realiseren.

Laat van U horen.


 
HOME