HOME
NIEUWS
OVER ONS
CONTACT
ARCHIEF
JAAR-PROGRAM

 

De KBO-ouderenadviseur


Kan u o.a. ook ondersteuning bieden bij:

 • Het aanvragen van voorzieningen in het kader van de Wmo, waaronder o.a.;
  • Woningaanpassing
  • Het verkrijgen van hulpmiddelen
  • Het verkrijgen van huishoudelijke hulp
  • Vervoersproblemen
  • Begeleiding en dagbesteding
 • Het aanvragen van toeslagen, b.v. huur- of zorgtoeslag
 • Het aanvragen van een warme maaltijd voorziening, b.v.tafeltje-dek-je
 • Boodschappenservice of het vinden van hulp voor kleine klusjes in en om het huis
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand
 • Het invullen van allerlei formulieren, b.v. uw belastingaangifte
 • Het zoeken naar zinvolle bezigheden of contacten
 • Het ondersteunen bij een “keukentafelgesprek”

 

Blijf niet zitten met uw vraag of probleem. Een telefoontje is voldoende.

 


KBO Limburg            
telf. 0475381740                     
e-mail info@kbolimburg.nl        
 www.kbolimburg.nl    

                       

 
KBO Beek 
 Secretariaat Molenstraat 158
 6191 KR Beek  
telf 046-4379615
 www.kbobeek.nl              
                   

                                                                                                                          

 

 

De KBO-ouderenadviseur

Is er óók voor U!

Ondervindt U beperkingen in Uw normale functioneren en bent U van mening dat ondersteuning voor U nodig is, om de activiteiten die U graag wilt blijven doen, uit te voeren, dan is het voor U logisch om bij de gemeente hulp te zoeken in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Een ambtenaar van de gemeente zal samen met u in een zogenaamd “keukentafelgesprek” nagaan op welke wijze in uw behoeften kan worden voorzien. Het is verstandig om vooraf of tijdens zo’n gesprek ondersteuning te vragen. Dit kan door familie of bekenden gebeuren, maar ook  door een ouderenadviseur van de KBO.
Om goede ondersteuning te bieden is het belangrijk dat vóór het gesprek met de ambtenaar van de gemeente eerst een gesprek met de ouderenadviseur plaats vindt. In dat gesprek kunt U dan samen met de ouderenadviseur uw situatie en behoeften goed in kaart brengen.

Heeft U hulp nodig? Neem dan contact op met een  van de ouderenadviseurs van de KBO afdeling Beek.


Mevr. Hetty Geurts, telf. 046-4375524
Dhr. Ger Hurenkamp, telf. 046-4360057

  
HOME