Contact gegevens:

Ledenadministratie:

Dr Schaepmanlaan 43

    6191BN Beek
   

Tel. 437 31 23

L.speetgens@ziggo.nl

  Aanmelden: aanmeldingsformulier
  Verenigingslokaal: Molenstraat 158
    6191 KR Beek
    Tel. 437 88 63
     
  Secretariaat: Molenstraat 158
    6191 KR Beek

 

 

 

 

Computerhulp

 

 

Belastingadvies

 

Ouderenadviseurs

  

 

Contact:

 

 

 

Mevr. Cecille Smeets

  

 

Mevr. Jos Dormans

 

Dhr. E. Urlings

Dhr. H. de Vries

 

Tel. 437 9615

rabo:104910658

K.v.K: 104910658

secretariskbobeek@gmail.com

 

 

tel 046-4373232

helpdesk.kbobeek@gmail.com

 

tel 046-4373705,

jos.kbo@gmail.com 

tel.046-4372597

tel.046-4371984

 

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEB SITES

Pagina om na te gaan of U voor ondersteuning of zorg in aamerking komt
De vraagbaak op het gebied van welzijn en zorg van de gemeente Beek
 
 
Een overzicht van alle regelingen, wetten en belastingsituaties van de AOW-er
OuderenOmbudsman
 
Partners in Welzijn locatie Beek
 
Steunpunt vrijwilligerswerk
 
Streekzorg Westelijke Mijnstreek (voor alle vragen voor ondersteuning door vrijwilligers)
 
 
 
 
 
 
tel.0900-6080100
(5 cent per minuut)
 046 428 80 60
 
046-4575700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(stel uw vraag op deze webpagina)
Alarmnummer politie-brandweer-ambulance
112
 
Meld Misdaad Anoniem
0800 7000
 
WMO -Zorgloket Gemeente BEEK LB
 
CAK
WMO platform Beek 
Gemeente BEEK                                                 
046 4389342
 
 
 
 
 
 
046-4375457
0800-1925 (i.v.m. bepalen eigen bijdrage)
 
046-4389342
Openbare Werken gemeente Beek
046 457 10 50
 
Politie Beek – geen spoed
0900 88 44
 
Gids voor allerlei sociaal culturele instellingen (G!ds)
 
Ouderadviseur gemeente Beek       mevr. M. Mekes – Partners in Welzijn
 
 
 
046 428 80 60
 
 
www.piw.nl                                          mmekes@piw.nl
KBO Limburg – Roermond
0475 38 17 40
Rijbewijs keuring KBO
(bellen dinsdag tussen 10 en 12 uur v.m.) (Keuring voor 30 euro)
Service-telefoon KBO: advies rond zorg, welzijn, gezondheid en wonen
046-4420750
0475381740
 
0900 8212183
Juristentelefoon KBO: advies op juridisch gebied
0900 821 21 83
MMC Beek
046 437 39 00
 
Huisartsendienst West. Mijnstreek
400 99 25
 
Slachtofferhulp Limburg
046 420 35 00
 
Storing openbare verlichting                        ESSENT LIGHTNING
073 855 84 72
 
Seniorweb/PChulp
030-276 99 65
Oplossen kleine problemen met  computer , programma's , mobieltje , installatie, storingen, aansluiting van apparatuur (bv. printer) voor computer/laptop aan huis
046-4373232 (Cecille Smeets)
Lamaye 06-34409856 of 046 437 33 47
Dhr.Henk Beckers
4379877 0f 0645660741
m.huls@leeuwnet.nl of
lamayae101@gmail.com
 
beckers1@xs4all.nl
Unie KBO
073 612 34 75
Huis voor de Zorg – Sittard
046 420 81 59
GGD meldpunt Ouderenmishandeling
046 478 73 22
Ouderenhulplijn
0900 60 80 1000
Info en Klachtenbureau Gezondheidszorg
046 420 80 79
Landelijk Org. ClientenRaden Afd. Limburg
045 527 38 74
Ver. Van Patiënten/Consumentenzorg
Alzheimertelefoon 0800-5088 (gratis),
046 4290 81 11
GGZ Provinciaal Platform – Sittard
046 420 81 84
www.triangel-westelijke mijnstreek.nl
GGZ-zorgdragers
 
www.lokaalloket.nl/maastricht
Federatie van Gehandicaptenorg. In Limburg
046 429 81 51
Postbus 51: vragen WMO
0800 80 51
Thuiszorg Westelijk Mijnstreek – Sittard
0900 88 06
Netwerk Palliatieve
06 30 62 55 88
Thuishulpcentrale De Brug
046 458 10 66
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
030 659 62 66
Vivantes Zorggroep
046 457 08 60
Omgaan met verlies - KBO Limburg
0475 38 17 40
Integraal kankercentrum zuid
0900 297 16 16
Integrale Kankercentra (palliatieve sedatie)
 
Ned. Ver. Voor Vrijwillige Euthanasie
 
 Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
 
0900 606 06 06
Ned. Brandwondenstichting
0251 27 55 55
Antigifcentrum
070-245 245
Pensioen info
 
UWV
 
Sociale Verzekeringsbank - SVB info AOW
 
Storingsnummer Gas - Electriciteit
Storingsnummer  Water
0800 9009                           0800 023 30 40
 

 

Bestuursleden naam

 

voorletter

 

adres

 

functie

 

e-mail

 

telefoon

Oostrom  van

L

Hoolstraat 48 a

voorzitter

Leon.van.Oostrom@versatel.nl

4377082

Raes

J

Langweide 21

secretaris

secretariskbobeek@gmail.com

4379615

Speetgens

L

Dr.Schaepmanlaan 43

secretaris/leden. ledenadministratie

l.speetgens@ziggo.nl

4373123

Dormans

Mevr. J

Labourestraat 36

penningmeester

jos.kbo@gmail.com

4373705

Hurenkamp G  Limpenshof 51   g.hurenkamp@home.nl  4360057
           

Dorren

Mevr.B

Oranjesingel 110

Ledenaangelegenh.

g.n.bovens@kpnmail.nl

4373484

Kiers

R

Baron de Rosenlaan 2

edukatie

roel.kiers@gmail.com

4373347

Paulissen

J

St. Martinusstraat 23

sport en spel

jo.jeanny.paulissen@kpnmail.nl

4374872

           

Urlings

E

Bernardstraat 9

reizen

eddyurlings@kpnmail.nl

4372597

Veulemans

H

Dr.Stassenstraat 68

evenementen

hveulemans@hotmail.nl

4740898

vakature

 

 

public relations