| Organisatie Structuur | Vacatures | Aanmelden (als lid) | Waarom lid worden | Registreren (voor leden) |
sponsoren
   
De KBO is met 310.000 leden de grootste ouderenbond in Nederland en …hoe meer leden, hoe meer invloed kan worden uitgeoefend op politiek, overheid en andere instellingen.
Wij maken ons sterk voor:
een goede en betaalbare gezondheidszorg;
behoud van de AOW;
handhaving van de koopkracht;
voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen en
een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer.
   
KBO afdeling Beek is dé organisatie voor de senior van nu.  
     
Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 800 leden.   
     
De missie:  
     

Het streven naar een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. Wij bieden u  belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën. Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

 
     
Wat betekent het lidmaatschap van de KBO voor U :    
     

Een aantal zaken op een rij waarom een lidmaatschap van de KBO voor maar 20 euro per jaar belang heeft.

 
Gratis belastingadviseur in de afdeling. (Mevr. Jos Dormans, tel. 0464373705)
 
Gratis ouderenadviseur (Dhr. Henk de Vries tel. 0464371984)
 
Gratis hulp aan huis bij computers, laptop, mobiele telefoon en tablet.
Mevr. Cecille Smeets tel. 0464373232
helpdesk.kbobeek@gmail.com bgg. 0464379615
 
Gratis ondersteuning bij vragen over de WMO en andere maatschappelijke aangelegenheden.
Dhr. Lei van Oostrom tel. 0464377082,
Dhr. Jan Raes tel 0464379615,
Dhr. Ger Hurenkamp tel 0464360057.
 
Dhr. Ger Hurenkamp (lid van de gemeenteraad en bestuurslid ), ondersteunt U ook -zo gewenst- bij keukentafelgesprekken met de WMO consulent(e)
 
Kortingen op producten
(zie voor meer informatie hierover: www.15-plus.nl of
neem contact op met het secretariaat (0464379615 of secretariskbobeek@gmail.com)
 
o.a.: Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea FBTO Verzekeringen Rijbewijskeuring.
 
Het betekent verder : dat u lid bent van een plaatselijke afdeling.
 
De afdeling komt op voor de belangen van de ouderen in uw gemeente.
 
Wij zijn vertegenwoordigd in het WMO platform en adviseren over ouderenbeleid.
 
De KBO-afdeling is ook een plek voor ontmoeting, voor ontspanning , lezingen of om samen actief bezig te zijn.
(vraag de folder met ons jaarprogramma , waar o.a. de activiteiten op het gebied van sport en spel en ontmoeting staan en de diverse lezingen .
(meer informatie bij secretariskbobeek@gmail.com of 0464379615 of bezoek onze webpagina: www.kbobeek.nl
 
—dat uw belangen ook provinciaal en landelijk behartigd worden.
 
 
 
—dat u kunt deelnemen aan cursussen (bijv. de computercursus, muziekcursus, seminars ) en aan allerlei informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals b.v. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vitaal ouder worden, wijnproeverij , moderne media etc). dat u 10 keer per jaar het ledenblad Nestor ontvangt: een magazine speciaal voor ouderen, boordevol interessante informatie.
 
Leden van de KBO in Limburg ontvangen daarnaast nog vier keer per jaar gratis de ledenkrant “Kijk op Limburg”.
 
—dat u - als u 70 jaar bent - de verplichte medische rijbewijskeuring kunt krijgen voor €30,- bij een aantal artsen bij u in de buurt.
 
Leden van KBO Limburg kunnen hiervoor terecht op een speciaal voor deze actie in gebruik genomen telefoonnummer (0475-381744 - elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur).
 
Voor klachten over openbaar vervoer kunt u terecht op het Meldpunt OV: 0475-381740. dat u terecht kunt voor informatie en advies: Voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid kunt u bellen met de service- telefoon: (0900 – 821 21 83, op werkdagen van 9.30 – 12.30 uur (€ 0,10 per minuut).
 
Voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied kunt u bellen met het juristenteam: 0900-8212183, op donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur (€ 0,10 per minuut).
 
In onze afdeling kan de vrijwillige ouderenadviseur u hulp bieden bij tal van zaken. dat u een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering kunt afsluiten met een flinke premie-korting met een eenmalige tegemoetkoming van € 17,50 voor het KBO-lidmaatschap.
 
Bel met ZilverenKruis Achmea, tel. 0900-55 66 763/0900-9674(€ 0,05 per minuut) en vraag naar de KBO-zorgpolis. Als U aangesloten bent bij dit ziekenfonds kunt U in de toekomst gratis hulp krijgen bij tablets. (hierover in een volgende circulaire meer) Dit kan trouwens zo wie zo gratis in onze afdeling.
 
—dat u solidair bent met ouderen die het minder goed hebben: De KBO komt in het bijzonder op voor ouderen met een laag inkomen (alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen) of voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg of eenzaam zijn.
 
—dat U al uw ideeën over het opzetten van nieuwe activiteiten en het actief worden bij ons kwijt kunt en …...............in onze grote vereniging kunt realiseren.
 
Laat van U horen.