Aan Groepsleiders, Docenten en leden van de seniorenvereniging Beek/KBO Beek, die we per email
kunnen bereiken.


Beek, 18 januari 2021


Betreft: Coronamaatregelen van de seniorenvereniging Beek/KBO Beek naar aanleiding van
regeringscommunicatie op 12 januari 2021.


Beste mensen,
De tijd vliegt en de feestdagen en jaarwisseling zijn inmiddels achter de rug. Wij hopen dat U deze
periode goed bent doorgekomen. Afgelopen november durfden wij in onze brief nog voorzichtig de
hoop uit te spreken dat het medio januari mogelijk iets beter zou gaan en wij, zij het met
voorzichtigheid en terughoudendheid, weer de oude en vertrouwde draad konden oppakken.
Inmiddels zijn wij twee maanden verder, en moet helaas worden vastgesteld, dat het er zeker niet
beter op geworden is. Sterker nog, de maatregel van 14 december moeten nu onverkort verlengd
worden tot 9 februari. Daarnaast stralen de cijfers in de media, ook in de ons omringende landen,
zeker niet het vertrouwen uit, dat het korte termijn beter wordt.
Als verenigingsbestuur hebben wij ons afgevraagd hoe op korte termijn verder. Ook voor ons is de
lock-down tot 9 februari een regel waar wij niet omheen mogen en ook niet willen. Direct daarna
breekt de periode van carnaval en voorjaarsvakantie aan.
Ondertussen hebben wij van veel van onze leden vernomen, dat zij op zijn minst het
vaccinatiemoment willen afwachten. Zoals dit laatste er nu bij staat zal dit voor onze groepering zeker
niet eerder zijn dan 1 april ’21.
Alles op rij zettend zijn wij als bestuur tot het besluit gekomen om het gestopt houden van alle
activiteiten , zowel binnen als buiten, te continueren tot 31 maart aanstaande.
Mochten tussen nu en 31 maart dermate grote verbeteringen worden geboekt of activiteiten worden
toegestaan, waardoor eerder voorzichtig opstarten weer mogelijk is, dan zullen wij direkt met
groepsleiders en docenten in verbinding treden om dit ook weer te plannen en mogelijk te realiseren.
Omdat ook wij als bestuur uitkijken naar versoepeling en weer voorzichtig starten, hebben wij nu al
afgesproken dat dit starten ook voor een ieder een heugelijk gebeuren mag worden. De vereniging
zal zich dan zeker ook niet onbetuigd laten, maar daarover later meer.
Als van ouds geldt nog steeds:
Wilt U een afspraak maken met het bestuur om welke vraag dan ook beantwoord te krijgen of service
wilt ontvangen(o.a. computer, laptop , reparaties, ondersteuning bij correspondentie e.d.), kan dit via
een afspraak vooraf op iedere donderdagmiddag. De telefoonnummers hiervoor treft U hieronder
aan.
Afspraak maken met het bestuur of vragen over deze informatie :0651365396
Hulpcentrum (voor alle soorten vragen): 06-51365396 of 06-25483126
Computer doe en leercentrum hulpdienst: 06-53852233
Voor telefoonnummers van de meeste groepsleider (sters) zie circulaire van oktober.
Tot slot: Houdt het gezond, doe het voorzichtig aan en hopelijk tot zeer spoedig !!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Senioren Vereniging Beek/ KBO- Beek

Activiteitenoverzicht

Sport en spel
Sport & spel
 • Yoga 1,2,
 • Gym 1,2,3,4
 • Linedance
 • Jeu de boule
 • Koersbal 1,2
 • Wandelen
 • Nordic Walking
 • Tai Chi 1,2
ontspanning
Ontspanning
 • Biljarten
 • Bridgen
 • Handwerken
 • Kaarten
 • Kienen
 • Schilderen
 • Zangkoor
 • Leeskring
Educatie
Educatie
 • Cursus cultuur
 • Cursus muziek
 • Lezingen
 • Franse conversatie
 • Engelse conversatie
 • Spaanse conversatie
 • Computerclub
 • Fotoclub
Extern
Extern
 • Koortje Ormus
 • Groei en Bloei
 • Cantori la vera
 • Bridgeclub
 • Computer Doe & Leercentrum