De contributie is voor een volledig jaar en verschilt voor een aantal zaken. Het betreft al de contributie voor 2022.
Is het jaar half om, dan halveert ook de contributie.

Lidmaatschap KBO: € 24,-
Gastlid KBO: € 10,-
Lidmaatschap SVB: € 17,-

U krijgt bij de circulaire van november een factuur, die u vóór 30 december dient te betalen. Dit is nodig omdat wij moeten weten hoeveel mensen lid zijn bij de KBO-vereniging. Mensen die zich aanmelden bij één van onze verenigingen, krijgen via de ledenadministratie vanzelf een factuur. Betaalt u niet tijdig, dan wordt u geroyeerd als lid en ontvangt u ook geen nestor en/of circulaire meer.

Ons rekeningnummer is: NL 56 RABO 0104 9106 58 t.n.v. KBO St. Jozef Beek.

Activiteitenoverzicht

Sport en spel
Sport & spel
 • Yoga 1,2,
 • Gym 1,2,3,4
 • Linedance
 • Jeu de boule
 • Koersbal 1,2
 • Wandelen
 • Nordic Walking
 • Tai Chi 1,2
ontspanning
Ontspanning
 • Biljarten
 • Bridgen
 • Handwerken
 • Kaarten
 • Kienen
 • Schilderen
 • Zangkoor
 • Leeskring
Educatie
Educatie
 • Cursus cultuur
 • Cursus muziek
 • Lezingen
 • Franse conversatie
 • Engelse conversatie
 • Spaanse conversatie
 • Computerclub
 • Fotoclub
Extern
Extern
 • Koortje Ormus
 • Groei en Bloei
 • Cantori la vera
 • Bridgeclub
 • Computer Doe & Leercentrum