Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-Seniorenvereniging Beek verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en tevens voor u als lid datgene te doen, waarvoor u lid bent geworden. In het zogenaamde  privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB.


KBO-PCOB heeft ook een zogenaamde aandacht-functionaris gegevensbescherming, die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Het privacy statement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg. Ten aanzien van gebruik van, of inzage in,  alle data van onze afdeling hebben zowel leden-administrateur als penningmeester alsook contactpersonen een geheimhouding-overeenkomst.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Mocht u de gegevens willen inzien die wij van u hebben, dan kunt u ons een mailtje sturen. Neemt U hiervoor contact met onze eigen ledenadministratie,  of  stuur een e-mail naar ledenkbobeek@gmail.com.
Mocht u gegevens willen laten verwijderen of laten aanpassen zodat u er niet meer in voorkomt, dan kunt u via deze weg ook met ons contact opnemen. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens die u wenst te verwijderen uit ons gegevensbestand zullen verdwijnen.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met de ledenadministratie:
Dhr. Vic Sturmans, Tel: 046-4264213

Activiteitenoverzicht

Sport en spel
Sport & spel
 • Yoga 1,2,
 • Gym 1,2,3,4
 • Linedance
 • Jeu de boule
 • Koersbal 1,2
 • Wandelen
 • Nordic Walking
 • Tai Chi 1,2
ontspanning
Ontspanning
 • Biljarten
 • Bridgen
 • Handwerken
 • Kaarten
 • Kienen
 • Schilderen
 • Zangkoor
 • Leeskring
Educatie
Educatie
 • Cursus cultuur
 • Cursus muziek
 • Lezingen
 • Franse conversatie
 • Engelse conversatie
 • Spaanse conversatie
 • Computerclub
 • Fotoclub
Extern
Extern
 • Koortje Ormus
 • Groei en Bloei
 • Cantori la vera
 • Bridgeclub
 • Computer Doe & Leercentrum